Onze stapsgewijze methodologie

Ons team volgt een zeer strikte methodologie om een uitstekende kwaliteit te garanderen. Elke bestelling is uniek, net als de specifieke kenmerken van onze klanten.

Zodra wij de te vertalen documenten ontvangen, analyseren wij uw documenten om te beslissen welke elementen en/of hulpmiddelen we best inzetten naargelang het soort document dat moet worden vertaald (bv. een interne terminologiedatabank, de terminologie van de klant zelf), een “voorvertaling” aan de hand van een CAT-tool. Nadien sturen we u een offerte en na bevestiging bereiden wij het project voor.

Wij stellen terminologiedatabanken samen die eigen zijn aan onze klanten en databaken specifiek voor het domein waartoe de tekst behoort. Een goed bijgehouden terminologiedatabank biedt verschillende voordelen: kortere vertaal- en opzoektermijnen, het gebruik van dezelfde terminologie voor een specifieke klant of domein, samenhang tussen de verschillende vertalingen en zelfs tussen de verschillende vertalers

Translate 4U2 voedt continu onze klant- en domeindatabanken. Deze bevatten meer dan 100.000 gespecialiseerde termen die digitaal geclassificeerd en beschikbaar zijn.

Een interne controle zorgt voor en verifieert de kwaliteit van de door onze freelance medewerkers geleverde vertalingen. Bovendien vermelden we met trots dat elke tekst die in een van de Europese talen wordt vertaald, systematisch door Translate 4U2 wordt gereviseerd. Elke correctie die bij een interne revisie aan een vertaling wordt aangebracht, wordt tot slot aan de vertaler gemeld, met het oog op een verbetering van de toekomstige vertalingen. Bij eventuele twijfelgevallen worden de nodige opzoekingen gedaan.

Aandacht voor de voorwaarden en eisen van onze klanten maakt integraal deel uit van het kwaliteitsproces dat wij onszelf opleggen. Om deze reden bieden wij u een persoonlijke aanpak aan: u hebt slechts één contactpersoon, die garant zal staan voor de kwaliteit van het gevraagde werk.

U kan de teksten ter vertaling aanleveren in alle courante formaten (Word, Excel, PowerPoint, HTML, idml, xml…). Zij worden u in precies hetzelfde format teruggestuurd. U kiest de leveringswijze: levering op papier, per post, koeriersbedrijf, fax of eenvoudigweg via e-mail.

agence traduction interprétation bruxelles